Назив и адреса туристичке агенције: Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара 2 ТА ,, Zlatibor tours", Миладина Пећинара ТА ,,Trendy travel" , Миладина Пећинара ТА Златибор турист, насеље Краљеви конаци ТА ,,Елита" ТА Мирос и Вила Борова, Јованке Јефтановић 5 TA Tas, ulica Narcisa bb ТА Дабић турс ТА Мимекс плус, аутобуска станица Златибор ТА Горг, Тржни центар Златибор бб ТА Моника, Миладина Пећинара 74 ТА Навигатор, Миладина Пећинара бб
1. Да ли постоји обележено паркинг место вертикалном и хоризнонталном сигнализацијом за особе са инвалидитетом испред улаза у туристичку агенцију? ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
2. Ако је одговор на претходно питање ДА, колико места је обележено (унети број) 1                      
3. Која је ширина паркинг места? 370 cm                      
4. Која је дужина паркинг места? 5 m                      
5. Да ли паркинг место има директну пешачку везу између пројектованог слободног простора за маневар и најближе пешачке стазе, без изласка на коловоз? ДА   НЕ ДА   ДА   ДА       ДА
6. Да ли постоји означено поље за излазак возача/особе са инвалидитетом из возила? ДА   НЕ НЕ   НЕ   НЕ        
7. Да ли прилаз до улаза у објекат са јавне површине има препреке (степеник, нагле промена нивоа, ивичњак и стрми успон) за особе које користе колица, ходалице или друга помагала за кретање? НЕ ДА НЕ ДА ДА НЕ ДА ДА ДА ДА   ДА
8. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је висинска разлика?   40цм   180цм 40цм   Агенција се налази у приватној кући и има више препрека до ње Агенција се налази у приватној кући 40цм 40цм   50цм
9. Како је савладана висинска разлика ако је има?   препрека није савлдана   препрека није савлдана препрека није савлдана         препрека није савлдана   питање није релевантно
10. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                        
11. Уколико је препрека савладана рампом која је дужина рампе?                        
12. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                        
13. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                        
14. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                        
15. Да ли прилаз од приступачног паркинг места до улаза у објекат има препреке (степеник, нагле промена нивоа, ивичњак и стрми успон) за особе које користе колица, ходалице или друга помагала за кретање?                 ДА      
16. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је висинска разлика?                 40цм      
17. Како је савладана висинска разлика ако је има?                 препрека није савладана      
18. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                        
19. Уколико је препрека савладана рампом која је дужина рампе?                        
20. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                        
21. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                        
22. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                        
23. Измерите и упишите ширину улазних врата 90 цм 85цм 85цм   80цм 90цм     75цм 80цм   80цм
24. Да ли улазна врата имају праг? НЕ ДА ДА   ДА НЕ     ДА НЕ   ДА
25. Ако је одговор на претходно питање ДА упишите висину прага   2цм 2цм   4цм       4цм      
26. Да ли се врата отварају с лакоћом? ДА ДА ДА   ДА       ДА ДА   ДА
27. Ако је одговор на претходно питање ДА на који начин? кваком ручком ручком   кваком       кваком кваком   кваком
28. Која је ширина ходника и пролаза од улаза до дела где се корисницима пружају информације? 200 цм +   120цм     150цм +            
29. Да ли постоје тактилне стазе за кретање слепих и слабовидих особа? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ           НЕ
30. Да ли је дозвољен улаз псима водичима/помагачима? ДА   ДА     НЕ            
31. Да ли ходници и коридори имају нагибе стрме падове или степенице? НЕ   НЕ     НЕ            
32. Уколико је одговор на претходно питање ДА, како је савладана висинска разлика?                        
33. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                        
34. Уколико је препрека савладана рампом, која је дужина рампе?                        
35. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                        
36. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                        
37. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                        
38. Да ли је унутрашњост туристичке агенције у једној етажи? ДА   ДА   ДА ДА     ДА      
39. Уколико је одговор на претходно питање НЕ, на који начин се долази до осталих спратова?                        
40. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                        
41. Уколико је препрека савладана рампом, која је дужина рампе?                        
42. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                        
43. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                        
44. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                        
45. Колика је висина инфо пулта? 110 цм 150цм 150цм     150цм            
46. На којој висини су изложени штампани материјали и туристичке понуде? 50-120 цм   150цм     150цм            
47. Да ли на инфопулту постоји индукциона петља за амплификацију говора? НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ            
48. Да ли су запослени похађали обуку о начину на који се треба обратити и остварити комуникацију са особом с инвалидитетом? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
49. Да ли особље које ради на пружању информација познаје знаковни језик у мери која је неопходна да глувој особи пружи информацију? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
50. Да ли особље које ради на резервацији има спремну информацију о приступачним туристичким понудама укључујући специфичне информације ? ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
51. Да ли је обзбеђен таблет за комуникацију са глувом особом преко преводилачког сервиса? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
52. Да ли су рекламни материјали и штампане туристичке понуде направљене на Брајевом писму? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
53. Да ли туристучка организација има у понуди локалне садржаје који су приступачни особама са инвалидитетом? ( кратки излети, туристичко разгледање и слично) НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
54. Да ли туристичка агенција има приступачну веб страницу на којој се налазе информације о приступачности туристичких понуда које су приступачне особама са инвалидитетом? НЕ   НЕ   НЕ НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ