Назив и адреса објекта за исхрану и пиће Централ инн тржни центар Златибор Крчма Гај Ресторан Перун (Мона) Бошкова вода Гранд Златибор Мирис дуња Лагуна, Чајетина Кафана Бајо, Мачкат Кафана Бебан, Шљивовица бб Кафана Пећинар, Љубиш Посластичарница Феникс, тржни центар бб Гранд Ирски паб Златни бор, Краљев трг бб Гранд Златибор, Краљев трг бб Гранд Језеро, Тржни центар бб Под бором, Миладина Пећинара Национална кућа Бајо, Мачкат Ресторан Пего, Шљивовица Ресторан ,,Kaiserhof" Гајеви Ресторан Мој завичај, Сирогојно Крчма на брегу, Сирогојно Посластичарница Феникс на језеру Кафе Актер, Тржни центар бб Краљев трг, Тржни центар бб Кафе галерија Вукадин, Јованке Јефтановић 1 Пивница Либеро, Тржни центар бб Златиборска пивница, Краљев трг бб Кафе Пако, Тржни центар бб Колиба код Милунке Ресторан Гостиљска врела, Гостиље Ресторан ,,Код Која" Сушица ,,Caffe Vendome" , Краљев трг бб Тржни центар бб, Фама ,,Adagio", Тржни центар бб Актер, Тржни центар бб
1. Да ли постоји обележено паркинг место вертикалном и хоризнонталном сигнализацијом за особе са инвалидитетом испред улаза у угоститељски објекат за исхрану и пиће? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
2. Ако је одговор на претходно питање ДА, колико места је обележено (унети број)                                                                      
3. Која је ширина паркинг места?                                                                      
4. Која је дужина паркинг места?                                                                      
5. Да ли паркинг место има директну пешачку везу између пројектованог слободног простора за маневар и најближе пешачке стазе, без изласка на коловоз? НЕ     НЕ НЕ НЕ   ДА ДА ДА     ДА                       НЕ       ДА ДА ДА НЕ НЕ    
6. Да ли постоји означено поље за излазак возача/особе са инвалидитетом из возила? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ НЕ   НЕ             НЕ НЕ НЕ НЕ                 НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
7. Да ли прилаз до улаза у објекат са јавне површине има препреке (степеник, нагле промена нивоа, ивичњак и стрми успон) за особе које користе колица, ходалице или друга помагала за кретање? ДА ДА НЕ ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ ДА ДА НЕ ДА НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА
8. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је висинска разлика? 10 цм 20 метара   30 цм 1 метар 80 цм 20 степеника 35цм       Више од 1м.           40цм 60цм 160цм 50цм 60цм 50цм 120цм 180цм 15цм 70цм 45цм   60цм 5цм 25цм (један степеник на улазу у кафић) 23цм 8цм 20цм
9. Како је савладана висинска разлика ако је има? препрека није савладана препрека није савладана коса раван препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана       препрека није савладана     препрека није савладана   коса раван   препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана   рампа препрека није савладана коса раван, рампа препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана
10. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                                                           110цм   120цм      
11. Уколико је препрека савладана рампом која је дужина рампе?                                                           180цм        
12. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                                                           26%   24%      
13. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                                                           НЕ   НЕ      
14. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                                                                      
15. Да ли прилаз од приступачног паркинг места до улаза у објекат има препреке (степеник, нагле промена нивоа, ивичњак и стрми успон) за особе које користе колица, ходалице или друга помагала за кретање?   ДА НЕ ДА ДА       НЕ ДА         ДА ДА                         НЕ            
16. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је висинска разлика?   20 метара   30 цм 1 метар 80 цм (код улаза, па онда 56 степеника до ресторана)         50 цм         4 степеника                                        
17. Како је савладана висинска разлика ако је има?   препрека није савладана коса раван препрека није савладана препрека није савладана         препрека није савладана         препрека није савладана коса раван           препрека није савладана                          
18. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                               2.5м (то је као пут за кола где је нагиб 20%                                      
19. Уколико је препрека савладана рампом, која је дужина рампе?                               12м                                      
20. Уколико је препрека савладана рампом, колики је нагиб рампе?                               20%                                      
21. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                                                                      
22. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                                                                      
23. Измерите и упишите ширину светлог отвора улазних врата 110 цм   200+ цм         150 + цм 96 цм 95 цм 80цм 80цм 8оцм   80цм   90цм 90цм 90цм     85цм   85цм   90цм 85цм 80цм 90цм 85цм 90цм 90цм 90цм 90цм 85цм
24. Да ли особа са инвалидитетом улази у угоститељски објекат за исхрану и пиће на главни улаз   на главни улаз         на главни улаз на главни улаз на главни улаз   на главни улаз на главни улаз   на главни улаз     на главни улаз       на главни улаз       на главни улаз     на главни улаз на главни улаз на главни улаз на главни улаз на главни улаз на главни улаз на главни улаз
25. Да ли улазна врата имају праг? ДА   НЕ         НЕ НЕ ДА     НЕ   ДА   НЕ ДА ДА             НЕ   ДА НЕ   НЕ ДА НЕ НЕ ДА
26. Ако је одговор на претходно питање ДА упишите висину прага 4цм                 5 цм         3цм     3цм 4цм                 4цм   (од улазних врата до ресторана има степеник)   1цм     7цм
27. Да ли се врата отварају с лакоћом? ДА   ДА         ДА ДА ДА   ДА ДА   ДА   ДА ДА ДА         ДА   ДА   ДА ДА ДА   ДА ДА ДА ДА
28. Ако је одговор на претходно питање ДА на који начин? ручком   аутоматски         кваком кваком кваком   кваком кваком   кваком   кваком кваком           ручком   ручком   кваком кваком кваком кваком ручком ручком ручком ручком
29. Да ли ресторан на улазу има међународни знак приступачности? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ НЕ     НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
30. Која је ширина коридора за кретање унутар ресторана/кафеа? 70, 90 цм   200+ цм         150+ цм 150+ цм 150 цм     150+ цм   150+ цм   150цм + 120цм +       50цм       100цм   90цм 120цм 150цм + 150цм + 150цм 110цм 150цм 110цм
31. Да ли ходници и коридори имају нагибе стрме падове или степенице? ДА   ДА питање није релевантно   ДА ДА НЕ НЕ НЕ   ДА НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ     НЕ ДА НЕ ДА     ДА
32. Уколико је одговор на претходно питање ДА, како је савладана висинска разлика? препрека није савладана   препрека није савладана     препрека није савладана препрека није савладана         препрека није савладана                                   препрека није савладана   препрека није савладана     препрека није савладана
33. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                                                                      
34. Уколико је препрека савладана рампом, која је дужина рампе?                                                                      
35. Уколико је препрека савладана рампом, колики је нагиб рампе?                                                                      
36. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                                                                      
37. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                                                                      
38. Да ли је унутрашњост кафеа/ресторана у једној етажи? НЕ   НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ ДА ДА   НЕ НЕ   ДА   НЕ НЕ       НЕ       ДА НЕ ДА   НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
39. Уколико је одговор на претходно питање НЕ, на који начин се долази до осталих спратова? није давладана препрека   није давладана препрека није давладана препрека није давладана препрека   није давладана препрека није давладана препрека       није давладана препрека није давладана препрека       није давладана препрека није давладана препрека       није давладана препрека         није давладана препрека     није давладана препрека   није давладана препрека није давладана препрека није давладана препрека није давладана препрека
40. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                                                                      
41. Уколико је препрека савладана рампом, која је дужина рампе?                                                                      
42. Уколико је препрека савладана рампом, колики је нагиб рампе?                                                                      
43. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                                                                      
44. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                                                                      
45. Какви су столови у ресторану/кафеу/посластичарници? мобилни, шанк столови   мобилни мобилни мобилни мобилни фиксни мобилни мобилни фиксни, мобилни мобилни мобилни мобилни   мобилни     мобилни       мобилни       мобилни   мобилни мобилни мобилни мобилни фиксни, мобилни, шанк столови мобилни мобилни мобилни
46. Koja је висина столова? 78 и 115 цм             75цм (испод плоче налази се даска која смета за улазак искод стола али конобари донесу дашчице да га подигну и буде функционално) 77 цм 75 цм   70цм 75 цм (има даска испод плоче стола па не може да се уђе са колицима 55цм)   70цм   70цм (испод плоче стола налази се даска 8цм и не може се подвући са колицима). Конобари донесу по потреби дашчице да би се могло нормално подвући са колицима 70цм               67цм   64цм 73цм 70цм (испод плоче стола има даска и не може се подвући да колицима) 65цм   68цм 57цм 67цм
47. Која је ширина столова? 70 и 130 цм             80цм 90х90 цм 90 цм   50+ 100 цм     120цм 110цм               100цм+   100цм 100-140цм 120цм 110цм   100цм 100цм 110цм
48. Која је дубина столова? 90цм             2м+ 170х90 цм 90х180 цм и 90х90 цм   150цм + 100 + цм   150 + цм   180цм + 150цм +               100цм+   100цм 150цм + 140цм + 140цм +   110цм 140цм 140цм
49. Какве су столице(клупе) у ресторану? мобилне   мобилне мобилне мобилне мобилне фиксне мобилне мобилне мобилне   мобилне мобилне   мобилне   мобилне мобилне               мобилне   мобилне фиксне, мобилне мобилне мобилне фиксне, мобилне фиксне, мобилне мобилне фиксне, мобилне
50. На којој висини се налази шанк? 115 цм               120 цм 140 цм     150цм   150цм   150цм 150цм               155цм   160цм 150цм 150цм 150цм 160цм 155цм 155дм 160цм
51. Да ли унутар објета постоје тактилне стазе за кретање слепих и слабовидих особа? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
52. Да ли је дозвољен приступ псима водичима/помагачима? ДА   НЕ НЕ       ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ   НЕ   ДА НЕ                     НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ    
53. Да ли су мени и карта пића у приступачном формату (звучни запис, брајево писмо, велика слова, снимак на знаковном језику)? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
54. Да ли је обезбеђена приступачна веб страна где се може прочитати мени (према стандардима који омогућавају слепим и слабовидим особама да уз употребу софтвера читају документ)? НЕ   НЕ         НЕ НЕ НЕ     НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
55. Да ли на веб страници постоје кључне информације о приступачности ресторана/кафеа? НЕ   НЕ НЕ       НЕ НЕ НЕ     НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
56. Да ли постоји могућност да особа са инвалидитетом телефонским путем од запослених добије тачну информацију о приступачности? ДА     НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ     Постоји али само основне инфо   Постоји основне инфо   ДА ДА               НЕ НЕ НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
57. Да ли су запослени похађали обуку о начину на који се треба обратити и остварити комуникацију са особом с инвалидитетом? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
58. Да ли постоји ознака приступачности на вратима тоалета? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
59. Да ли су знакови и легенде на тоалету написани и на брајевом писму? НЕ   НЕ НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ   НЕ   НЕ НЕ               НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
60. Колика је ширина коридора који води до тоалета? 100 цм             150+ цм (имају степенице до тоалета) 150 цм       150 цм +   150цм     120цм                     150цм 150цм 150цм        
61. Колика је ширина светлог отвора врата? 59 и 57 цм               55 цм 50 цм     75цм али кад се уђе на ова главна врата са леве и десне стране је улазак у вџ (мушки и женски) где су врата 50цм и отварају се ка унутра   54цм     50цм               40цм     51цм   55цм (врата се отварају ка унутра и не може да се уђе са инвалидским колицима)        
62. Колики је слободан простор за маневрисање колицима?                 Нема га 70 цм               Не може да се уђе јер нема простора за маневрисање                                  
63. Како се отварају врата тоалета? ка унутра               ка унутра ка унутра   ка унутра ка унутра   ка споља     ка унутра                     ка унутра   ка унутра        
64. Да ли се врата отварају с лакоћом? ДА               ДА ДА         ДА     ДА                     ДА   ДА        
65. Акоје одговор на претходно питање ДА на који начин кваком               ручком кваком     кваком   кваком     кваком                         кваком        
66. Да ли на вратима постоји праг? НЕ               НЕ НЕ     НЕ   ДА     НЕ                     НЕ   НЕ        
67. Уколико је одговор на претходно питање ДА, унесите висину прага.                             3цм                                        
68. Унесите ширину прага ако га има.                             3цм                                        
69. Да ли у тоалету постоји алармни уређај? НЕ               НЕ НЕ         НЕ                                        
70. Уколико је одговор на претходно питање потврдан, какав је алармни уређај (за СОС позив)?                                                                      
71. На којој је висини алармни уређај ( за СОС позив)?                                                                      
72. Да ли се врата аутоматски отварају ако се употреби алармни уређај?                 НЕ                                                    
73. Колика је ширина употребног простора испред умиваоника? 150 цм               1 м                                                    
74. Да ли постоји конзолни умиваоник? ДА               ДА                                                    
75. Које је ширине (конзолни) умиваоник? 60 цм                                                                    
76. На којој је висини (конзолни) умиваоник? 83                                                                    
77. Где је смештен сифон за (конзолни) умиваоник? у зид                                                                    
78. Каква славина је изнад умиваоника? једноручна               једноручна                                                    
79. Да ли изнад лавабоа постоји нагнуто заокретно огледало? НЕ               НЕ                                                    
80. На којој висини се налази огледало?                 170 цм                                                    
81. Да ли постоји бар један рукохват поред умиваоиника? НЕ               НЕ                                                    
82. Уколико је одговор на ретходно питање ДА на којој висини од пода се налази рукохват?                                                                      
83. Да ли је омогућен несметан прилазак инвалидских колица WC шољи бар са једне бочне стране? НЕ               НЕ                                                    
84. Каква је WC шоља? конзолна wц шоља               са одводом у под (симплон шоља)                                                    
85. Колика је висина (конзолног типа) wц шоље заједно с даском за седење висине од подних плочица до горње ивице даске WC шоље? 45цм                                                                    
86. Да ли је могуће на WC шољу поставити адаптер - мобилну гумену или пластичну даску висине од 5цм до 20 цм која се ставља по потреби корисника?                                                                      
87. На којој висини изнад површине пода је постављен покретач уређаја за испуштање воде у WC шољу? 100цм                                                                    
88. Да ли су са обе стране шоље постављени рукохвати? НЕ                                                                    
89. Да ли је бар један рукохват преклопни дворучни?                                                                      
90. Уколико има рукохвата, које су дужине?                                                                      
91. Уколико има рукохвата, које су висине?                                                                      
92. Која је удаљеност фиксног рукохвата, мерено од бочне стране горњег дела WC шоље до зида?                                                                      
93. Која је удаљеност преклопног рукохвата, мерено од бочне стране горњег дела WC шоље до зида?                                                                      
94. Ако је разадаљина од зида до ивице WC шоље већа од 20 цм да ли постоји рукохват који је поставњен на зид иза WC шоље на висини од 90 цм дужине 90цм а удаљен од WC шоље по ширини не већој од 20 цм?                                                                      
95. Да ли у близини угоститељског објекта за исхрану и пиће постоји приступачан јавни тоалет? НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ       НЕ                 НЕ                          
96. Уколико је одговор на претходно питање ДА, колика је удаљеност јавног тоалета који је приступачан особама с инвалидитетом?                                                                      
97. Да ли у близини угоститељског објекта за исхрану и пиће постоји приступачан јавни тоалет у оквиру тржног центра? НЕ   НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ НЕ       НЕ       НЕ                                    
98. Уколико је одговор на претходно питање ДА, колика је удаљеност тржног центра у ком постоји тоалет приступачан особама с инвалидитетом?                                                                      
99. Да ли прилаз до терасе/баште објекат има препреке (степеник, нагле промена нивоа, ивичњак и стрми успон) за особе које користе колица, ходалице или друга помагала за кретање? НЕ ДА ДА ДА   ДА ДА НЕ НЕ   ДА   ДА   ДА   НЕ ДА       НЕ   НЕ   НЕ НЕ   НЕ   ДА ДА      
100. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је висинска разлика?   1 метар 2 метра 30 цм     30цм                     40цм                         5цм      
101. Како је савладана висинска разлика ако је има?   препрека није савладана препрека није савладана препрека није савладана   препрека није савладана препрека није савладана           препрека није савладана   рампа     препрека није савладана                         препрека није савладана препрека није савладана      
102. Уколико је препрека савладана рампом, која је ширина рампе?                     Препрека је савладана дрвеним Костићем и потребна је помоћ особи која користи колица                                              
103. Уколико је препрека савладана рампом која је дужина рампе?                             120цм                                        
104. Уколико је препрека савладана рампом колики је нагиб рампе?                             16%                                        
105. Уколико је препрека савладана рампом, да ли рампа има рукохвате?                             НЕ                                        
106. Уколико је препрека савладана подизном платформом да ли је она чиста и у функцији?                                                                      
107. Да ли за долазак до баште/терасе постоје врата? НЕ         НЕ ДА ДА НЕ   НЕ   НЕ   ДА   ДА НЕ       НЕ   НЕ   НЕ НЕ   НЕ     НЕ      
108. Уколико је одговор на претходно питање ДА колика је ширина врата?             70цм 150+цм             80цм   90цм +                                    
109. Да ли постоји праг?               НЕ НЕ           ДА   НЕ         НЕ   НЕ   НЕ     НЕ   НЕ        
110. Уколико је одговор на претходно питање ДА упишите висину прага                             3цм                                        
111. Упишите ширину прага.                             3цм                                        
112. Колика је ширина између столова? 50, 70цм             150+             150цм   150цм + 150цм+       150цм+   150цм   150цм + 150цм   120цм   100цђ +        
113. Да ли су уз столове постављене a) фиксне клупе, b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити, клупе које се лако могу померити a) фиксне клупе a) фиксне клупе, b) столице које се лако могу померити b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити   a) фиксне клупе, b) столице које се лако могу померити b) столице које се лако могу померити       b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити   b) столице које се лако могу померити b) столице које се лако могу померити   На тераси се налазе дрвене клупе које могу да се помере ал нису нас лаке   a) фиксне клупе b) столице које се лако могу померити      
114. Какви су столови у ресторану/кафеу/посластичарници? мобилни мобилни мобилни мобилни   мобилни фиксни мобилни мобилни   мобилни   мобилни   мобилни   мобилни мобилни       мобилни   мобилни   мобилни мобилни   мобилни   фиксни мобилни      
115. Која је висина столова? 78 цм             75цм (испод плоче налази се даска која смета за улазак искод стола али конобари донесу дашчице да га подигну и буде функционално) 75 цм   70цм   75 цм   65цм   70цм 73цм       65цм   67цм   65цм 50цм   70цм   70цм 50цм      
116. Која је ширина столова? 70 цм             80цм 90 цм   80цм   1 м   100цм   120цм 120цм       120цм   110цм   110цм + 110цм   110цм   110дм        
117. Која је дубина столова? 90 цм             2+м 90х170 цм   80цм   150 + цм   100+ цм   180цм + 150цм +       120цм   110цм +   110цм + 110цм   180цм   180цм        
118. Да ли се од баште до приступачног тоалета долази без препрека? НЕ         НЕ НЕ   ДА   НЕ           НЕ НЕ           НЕ   НЕ НЕ   НЕ   НЕ