Пословни подаци

Име савеза:

Савез за приступачност Србије

Скраћени назив:

САПС

Име на енглеском:

Serbian Alliance for Accessibility

Матични број:

28304153

ПИБ:

112026813

Динарски рачун:

160-6000000754937-91

Девизни рачун:

160-6000000771379-41