Савез за приступачност Србије

Велико нам је задовољство што сте одшкринули виртуелна врата наше организације у жељи да сазнате ко смо и шта радимо.

Савез за приступачност Србије је национална организација коју чине 4 организације, препознате као лидерске у области унапређења положаја особа са инвалидитетом. Удружили смо се у намери да своје ресурсе и потенцијале усмеримо ка решавању проблема неприступачонсти објеката, информација и комуникације, услуга и производа, с којим се особе са инвалидитетом суочавају како у Србији тако и у целом свету. Наш циљ је да ширимо мрежу организација које имају исте циљиве и које деле нашу визију и мисију.

Визија

Визија САПС-а је одрживо друштво једнаких могућности за све особе са инвалидитетом на простору Балкана.
на слици су степенице на којима је нацртан човечуљак који иде ка циљу где је сијалица

Мисија

кључ плаве боје састављен од кружића у којима су различити објекти симболише мисију
Чинимо свет приступачним особама са инвалидитетом. Као лидери у региону градимо мрежу оних који томе доприносе, предлажемо и спроводимо решења ради коришћења максималног потенцијала друштва.

Циљеви

Стварање друштва без баријера које омогућава свим особама самостални живот и пуно учешће у свим друштевним сферама, кроз обезбеђену приступачност јавних површина, јавних објеката, јавног превоза, информација и комуникација, као и приступачност производа и услуга

Пуна примена начела приступачности и остваривање права гарантованих Конвенцијом Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом

Подстицање појединаца и организација, а посебно младих и студената да се укључе у креирање пристуапчног окружења за све

особа са натколеном протезом десне ноге се пење на планину