Органи управљања

Скупштина

Скупштину САПС-а чине делегати сваке од чланица. Свака организација чланица делегира по 3 члана.

Управни одбор

Љупка Михајловска

председница

Љупка Михајловска фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата

Видан Данковић

заменик председнице

Видан Данковић фотографија портрета црно бела до рамена у облику квадрата

Невена Тарлановић

Невена Тарлановић фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата

Владимир Марковић

Владимир Марковић фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата

Александар Радишић

Александар Радишић фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата

Надзорни одбор

Микица Будимировић

Микица Будимировић фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата

Даниела Радишић

Даниела Радишић фотографија портрета у боји до рамена у облику квадрата