Публикацијe

Приступачности угоститељских објеката за исхрану и пиће

Савез за приступачност Србије спровео је истраживање о приступачности угоститељских објеката за исхрану и пиће који се налазе на територији седам градских општина у Београду.

О томе какав је прилаз до ресторана, кафића, барова, да ли постоји оболежено паркинг место, да ли је улаз без препрека, да ли је тераса без препрека, каква је унутрашњост објекта у погледу кретања особа које користе помагало и да ли објекти имају тоалет у који може да уђе особа са инвалидитетом, можете читати у нашем Извештају.

Преузмите Извештај о приступачности угоститељских објеката за исхрану и пиће у Београду (PDF) Преузмите Извештај о приступачности угоститељских објеката за исхрану и пиће у Београду (Word)


Доступност бањских услуга особама са инвалидитетом

Савез за приступачност Србије спровео је истраживање о томе у којој мери особе са инвалидитетом бораве у бањама, ко покрива трошкове боравка и колико су бање приступачне особама са инвалидитетом и старијим особама.

Преузмите документ - Доступност бањских услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији_2023 (PDF) Преузмите документ - Доступност бањских услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији_2023 (Word)


Смернице за пружање приступачних услуга у туризму

Смернинце за пружање приступачних услуга у туризму публиковала је чланица Савеза за приступачност Србије, удружење Инклузија особа са инвалидитетом Златибор. Смернице су настале након обиласка више од 100 објеката на Златибору, међу којима су били угоститељски објекти за смештај, исхрану и пиће и туристичке агенције. Током обиласка вршена је процена приступачности тих објеката, а смернице су рађене на основу добијених резултата и дриректног разговора са угоститељима.

Преузмите документ - Смернице за пружање приступачних услуга у туризму

smernice za pruzanje pristupacnih usluga u turizmu

Општа методологија за процену приступачности

Експерткиње и експерти Савеза за приступачност Србије креирали су Општу методологију за процену приступачности угоститељских објеката и туристичких агенција.

Преузмите документ - Општа методологија за процену приступачности

Naslovna strana opste metodologije

Индикатори за мерење инклузивности установа културе

Савез за приступачност Србије објавио је Индикаторе за мерење степена инклузивности установа културе и њихових програма.

Осим 12 индикатора, публикација садржи и анализу домаћег и међународног правног оквира, релевантног за равноправност особа са инвалидитетом у области културе, као и примере добрих пракси из Србије и Сједињених Америчких Држава.

Преузмите документ - Индикатори за мерење инклузивности установа културе

Naslovna strana publikacije