Публикацијe

Смернинце за пружање приступачних услуга у туризму публиковала је чланица Савеза за приступачност Србије, удружење Инклузија особа са инвалидитетом Златибор. Смернице су настале након обиласка више од 100 објеката на Златибору, међу којима су били угоститељски објекти за смештај, исхрану и пиће и туристичке агенције. Током обиласка вршена је процена приступачности тих објеката, а смернице су рађене на основу добијених резултата и дриректног разговора са угоститељима.

Преузмите документ - Смернице за пружање приступачних услуга у туризму
smernice za pruzanje pristupacnih usluga u turizmu

Експерткиње и експерти Савеза за приступачност Србије креирали су Општу методологију за процену приступачности угоститељских објеката и туристичких агенција.

Преузмите документ - Општа методологија за процену приступачности
Naslovna strana opste metodologije

Савез за приступачност Србије објавио је Индикаторе за мерење степена инклузивности установа културе и њихових програма.

Осим 12 индикатора, публикација садржи и анализу домаћег и међународног правног оквира, релевантног за равноправност особа са инвалидитетом у области културе, као и примере добрих пракси из Србије и Сједињених Америчких Држава.

Преузмите документ - Индикатори за мерење инклузивности установа културе
Naslovna strana publikacije

Савез за приступачност Србије спровео је истраживање о томе у којој мери особе са инвалидитетом бораве у бањама, ко покрива трошкове боравка и колико су бање приступачне особама са инвалидитетом и старијим особама.

Преузмите документ - Доступност бањских услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији_2023 (PDF)

Преузмите документ - Доступност бањских услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији_2023 (Word)