Konkursi i tenderi

3.05.2023. - KONKURS JE ISTEKAO

Poziv za angažovanje agencije za komunikaciju

Savez za pristupačnost Srbije raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Ne na moje mesto”, koji se realizuje u okviru programa Podrška građanskom aktivizmu i participaciji u procesima donošenja javnih politika u zajednici, odnosno projekta “Istraži – Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, a sprovodi Trag fondacija.

Angažovanje podrazumeva:

Rok za podnošenje pisma zainteresovanosti je 10.05.2023. godine

Svi detalji nalaze se u tekstu konkursa.