Organi upravljanja

Skupština

Skupštinu SAPS-a čine delegati svake od članica. Svaka organizacija članica delegira po 3 člana.

Upravni odbor

Ljupka Mihajlovska

predsednica

Ljupka Mihajlovska fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata

Vidan Danković

zamenik predsednice

Vidan Danković fotografija portreta crno bela do ramena u obliku kvadrata

Nevena Tarlanović

Nevena Tarlanović fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata

Vladimir Marković

Vladimir Marković fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata

Aleksandar Radišić

Aleksandar Radišić fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata

Nadzorni odbor

Mikica Budimirović

Mikica Budimirović fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata

Daniela Radišić

Daniela Radišić fotografija portreta u boji do ramena u obliku kvadrata