Savez za pristupačnost Srbije

Veliko nam je zadovoljstvo što ste odškrinuli virtuelna vrata naše organizacije u želji da saznate ko smo i šta radimo.

Savez za pristupačnost Srbije je nacionalna organizacija koju čine 4 organizacije, prepoznate kao liderske u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Udružili smo se u nameri da svoje resurse i potencijale usmerimo ka rešavanju problema nepristupačonsti objekata, informacija i komunikacije, usluga i proizvoda, s kojim se osobe sa invaliditetom suočavaju kako u Srbiji tako i u celom svetu. Naš cilj je da širimo mrežu organizacija koje imaju iste ciljive i koje dele našu viziju i misiju.

Vizija

Vizija SAPS-a je održivo društvo jednakih mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom na prostoru Balkana.
na slici su stepenice na kojima je nacrtan čovečuljak koji ide ka cilju gde je sijalica

Misija

ključ plave boje sastavljen od kružića u kojima su različiti objekti simboliše misiju
Činimo svet pristupačnim osobama sa invaliditetom. Kao lideri u regionu gradimo mrežu onih koji tome doprinose, predlažemo i sprovodimo rešenja radi korišćenja maksimalnog potencijala društva.

Ciljevi

Stvaranje društva bez barijera koje omogućava svim osobama samostalni život i puno učešće u svim društevnim sferama, kroz obezbeđenu pristupačnost javnih površina, javnih objekata, javnog prevoza, informacija i komunikacija, kao i pristupačnost proizvoda i usluga

Puna primena načela pristupačnosti i ostvarivanje prava garantovanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom

Podsticanje pojedinaca i organizacija, a posebno mladih i studenata da se uključe u kreiranje pristuapčnog okruženja za sve

osoba sa natkolenom protezom desne noge se penje na planinu