Biseri pristupačnosti

Savez za pristupačnost Srbije (SAPS) pokrenuo je akciju koju smo nazvali
Biseri pristupačnosti – beli ili crni?

U okviru ove akcije pozivamo građanke i građane da nam putem mejla ili fejsbuka šalju pozitivne i negativne primere pristupačnosti. Možete nam slati fotografije svega onoga što se vama čini dobro ili loše, a mi ćemo to stavljati na sajt i davati dodatna pojašnjenja. Možete nam ukratko opisati gde ste fotografisali objekat, javnu površinu, vozilo, semafor, ili nešto drugo što vam je skrenulo pažnju ili na šta vi želite da skrenete pažnju. Oni koji žele da ih potpišemo mogu nam poslati svoje ime i prezime.

Beli biseri pristupačnosti

pristupačan proizvod - flaša crnog vina

Vinarija Temet

Pristupačnost roba i usluga jednako je važna kao i arhitektonska ili informaciono - komunikaciona. U našoj zemlji tekst ispisan na brajevom pismu možemo videti samo na retkim proizvodima. Najčešće se brajevo pismo može videti na kutijama od lekova, međutim postoje i drugi proizvodi čiji proizvođači imaju razvijenu svest o tome koliko je važno da proizvod bude pristupačan velikom broju potrošača. Pristupačan proizvod mogu da koriste svi, što direktno utiče na veći promet robe. Ovde ističemo beli biser pristupačnosti - Vinariju Temet - koja na flašama vina ima ispisan tekst na brajevom pismu koje koriste slepe osobe.


tabla na obeleženom parking mestu na kojoj piše hvala što ne zauzimate mesto za osobe sa invaliditetom
parking mesto za trudnice ispred tržnog centra
parking mesto za osobe sa invaliditetom ispred tržnog centra

Tržni centar Big

Tržni centar Big je jedan u nizu tržnih centara koji je pristupačan za osobe koje se otežano kreću ili za kretanje koriste kolica. Ovom prilikom ga ističemo jer na afirmativan način, natpisima koji stoje iznad obeleženh parking mesta za osobe sa invaliditetom i trudnice, skreće pažnju ljudima koji nemaju invaliditet da ne zauzimaju ova parking mesta. Pored osoba sa invaliditetom, Big prepoznaje i tudnice kao kategoriju stanovništva za koje je pristupačnost važan element prilikom kretanja.


Crni biseri pristupačnosti

neoboreni ivičnjaci na parking mestima
nepristupačno i nepravilno obeleženo parking mesto
nepristupačno loše obeleženo parking mesto

Parking mesta za osobe sa invaliditetom prekoputa Stare pošte u Pančevu

Preko puta takozvane Stare pošte u Pančevu (centar grada) postoje dva (loše i nepropisno) obeležena parking mesta za osobe sa invaliditetom. Mesta nisu obeležene prema Pravilniku jer između ova dva mesta ne postoji međuprostor koji je neophodan da bi osoba sa invaliditetom koja koristi kolica ili pomagalo imala dovoljno mesta da izađe kada se otvore vrata. Dakle, neophodnoje da dva parking mesta nisu blizine kao opšta parking mesta, jer onda nema dovoljno manevarskog prostora. Taj deo, treba obeležiti plavom i belom bojom kao na primeru Belog bisera. Osim toga, nema direktne pešačke vezu između prostora za manevar i najbliže pešačke staze, bez izlaska na kolovoz. Tačnije, nema oborenih ivičnjaka, te osoba u kolicima ne može samostalno da se kreće kada izađe iz automobila jer postoji prepreka u vidu neoborenog ivičnjaka.