Publikacije

Smernince za pružanje pristupačnih usluga u turizmu publikovala je članica Saveza za pristupačnost Srbije, udruženje Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor. Smernice su nastale nakon obilaska više od 100 objekata na Zlatiboru, među kojima su bili ugostiteljski objekti za smeštaj, ishranu i piće i turističke agencije. Tokom obilaska vršena je procena pristupačnosti tih objekata, a smernice su rađene na osnovu dobijenih rezultata i drirektnog razgovora sa ugostiteljima.

Preuzmite dokument - Smernice za pružanje pristupačnih usluga u turizmu
smernice za pruzanje pristupacnih usluga u turizmu

Ekspertkinje i eksperti Saveza za pristupačnost Srbije kreirali su Opštu metodologiju za procenu pristupačnosti ugostiteljskih objekata i turističkih agencija.

Preuzmite dokument - Opšta metodologija za procenu pristupačnosti
Naslovna strana opste metodologije

Savez za pristupačnost Srbije objavio je Indikatore za merenje stepena inkluzivnosti ustanova kulture i njihovih programa.

Osim 12 indikatora, publikacija sadrži i analizu domaćeg i međunarodnog pravnog okvira, relevantnog za ravnopravnost osoba sa invaliditetom u oblasti kulture, kao i primere dobrih praksi iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Preuzmite dokument - Indikatori za merenje inkluzivnosti ustanova kulture
Naslovna strana publikacije

Savez za pristupačnost Srbije sproveo je istraživanje o tome u kojoj meri osobe sa invaliditetom borave u banjama, ko pokriva troškove boravka i koliko su banje pristupačne osobama sa invaliditetom i starijim osobama.

Preuzmite dokument - Dostupnost banjskih usluga osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji_2023 (PDF)

Preuzmite dokument - Dostupnost banjskih usluga osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji_2023 (Word)