Publikacije

Pristupačnosti ugostiteljskih objekata za ishranu i piće

Savez za pristupačnost Srbije sproveo je istraživanje o pristupačnosti ugostiteljskih objekata za ishranu i piće koji se nalaze na teritoriji sedam gradskih opština u Beogradu.

O tome kakav je prilaz do restorana, kafića, barova, da li postoji oboleženo parking mesto, da li je ulaz bez prepreka, da li je terasa bez prepreka, kakva je unutrašnjost objekta u pogledu kretanja osoba koje koriste pomagalo i da li objekti imaju toalet u koji može da uđe osoba sa invaliditetom, možete čitati u našem Izveštaju.

Preuzmite Izveštaj o pristupačnosti ugostiteljskih objekata za ishranu i piće u Beogradu (PDF) Preuzmite Izveštaj o pristupačnosti ugostiteljskih objekata za ishranu i piće u Beogradu (Word)


Dostupnost banjskih usluga osobama sa invaliditetom

Savez za pristupačnost Srbije sproveo je istraživanje o tome u kojoj meri osobe sa invaliditetom borave u banjama, ko pokriva troškove boravka i koliko su banje pristupačne osobama sa invaliditetom i starijim osobama.

Preuzmite dokument - Dostupnost banjskih usluga osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji_2023 (PDF) Preuzmite dokument - Dostupnost banjskih usluga osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji_2023 (Word)


Smernice za pružanje pristupačnih usluga u turizmu

Smernince za pružanje pristupačnih usluga u turizmu publikovala je članica Saveza za pristupačnost Srbije, udruženje Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor. Smernice su nastale nakon obilaska više od 100 objekata na Zlatiboru, među kojima su bili ugostiteljski objekti za smeštaj, ishranu i piće i turističke agencije. Tokom obilaska vršena je procena pristupačnosti tih objekata, a smernice su rađene na osnovu dobijenih rezultata i drirektnog razgovora sa ugostiteljima.

Preuzmite dokument - Smernice za pružanje pristupačnih usluga u turizmu

smernice za pruzanje pristupacnih usluga u turizmu

Opšta metodologija za procenu pristupačnosti

Ekspertkinje i eksperti Saveza za pristupačnost Srbije kreirali su Opštu metodologiju za procenu pristupačnosti ugostiteljskih objekata i turističkih agencija.

Preuzmite dokument - Opšta metodologija za procenu pristupačnosti

Naslovna strana opste metodologije

Indikatori za merenje inkluzivnosti ustanova kulture

Savez za pristupačnost Srbije objavio je Indikatore za merenje stepena inkluzivnosti ustanova kulture i njihovih programa.

Osim 12 indikatora, publikacija sadrži i analizu domaćeg i međunarodnog pravnog okvira, relevantnog za ravnopravnost osoba sa invaliditetom u oblasti kulture, kao i primere dobrih praksi iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Preuzmite dokument - Indikatori za merenje inkluzivnosti ustanova kulture

Naslovna strana publikacije