Форум младих са инвалидитетом Крагујевац

лого чини 6 троуглова који су распоређени тако један стоји с леве, један с десне стране, а по два горе и доле тако да образују накошени квадрат. Леви и десни су тамно плаве боје, леви тоугао је врхом окренут доле, а десни горе. Два горња су постављена један испод другог и то тако да је троугао са спољне стране светло плаве боје  врхом окренут на десно, а троугао са унутрашње стране, мало тамније плаве, боје врхом окренут на леву страну. Два доња троугла су постављена један испод другог тако да ј е спољни троугао светло плаве боје врхом окренут на леву страну, а унутрашњи троугао мало, мало тамније плаве боје, врхом окренут на десну страну.

Форум младих са инвалидитетом Крагујевац активно делује на пољу социјалне инклузије особа са инвалидитеотм са циљем стварања друштва једнаких могућности, а кроз реализацију пројеката, активности и акција које су изразито резултатски оријентисане, јасно видљиве и са намером да утичу на унапређење и побољшање постојећих политика.

Наша визија је да допринесемо изградњи друштва равноправних и активних грађана у коме су особе са инвалидитетом оснажене да самостално живе и одлучују у складу са својим потребама и ресурсима. Наш задатак јесте да афирмишемо положај особа са инвалидитетом у оквирима модерне социјалне политике, посматрајући особу са инвалидитетом као личност са свим правима и потребама. Желимо једнаке могућности за све, укључујући и право на различитост. Нагласак стављамо на гарантовање равноправности особа са инвалидитетом, недискриминацију и њихово пуно учешће у друштву.

Главне области којима се Форум младих са инвалидитетом бави су превазилажење проблема (не)приступачности градске средине и градских садржаја, културном инклузијом, проблемима информисаности и запошљавањаособа са инвалидитетом. То су наши трнутни приоритети.

Неприступачно окружење доводи до ограничавања или потпуне немогућности да се особе са инвалидитетомслободно крећу, извршавају своје грађанске обавезе, лече се, школују, запошљавају, баве културним животом и узму активно учешће у друштвеном животу своје заједнице. Резултат овакве дискриминаторне политике је да ОСИ живе у сегрегацији или потпуној изолацији од друштва, ограничених могућности да изразе свој потенцијал. Треба напоменуту да скоро 40% опште популације има потребу за превазилажем архитектонских баријера у градској средини. Поред корисника инвалидских колица и ортопедских помагала, олакшање од отклоњених архитектондких баријера осећају и стари, слабовиди, мајке са децом у колицима, тешко покретни.

Удруживање у Савез за приступачност Србије


Проблем приступачности се не исцрпљује већ годинам. Исцрпљују се само наде да ћемо живети у друштву једнаких могућности. Време је показало да су поједничне акције и активности на локалном нивоу потребне и неопходне у превазилажењу баријера, али су кратког даха. Верујемо да само повезивањем сродних организација и актера битних у процесу унапређења приступачности можемо да идемо јаче, брже и боље ка обећаном свету.

Делегати Форума младих са инвалидитетом


Владимир Марковић

Извршни је директор Форума младих са инвалидитетом Крагујевац са петнаест година искуства у цивилном сектору. Ради на пословима менаџмента и управљњу пројектима. Реализовао је више од тридесет пројеката из области социјалне и културне инклузије ОСИ. Дипломирани је историчар ументности, тренутно запослен у Легату академика Николе Коке Јанковића у Крагујевцу.

Ненад Миливојевић

Председник Скупштине друштва предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија. Фриленсер у ИТ сектору и веб девелопер (html, css, Wordpress, php, laravel). Дипломирани музиколог и активан члан Форума младих са инвалидитеотм Крагујевац већ седам година. Радио на пројектима Форума из области приступачности, ИТ едукација и унапређењу капацитета особа са инвалидидитетом при запошљавањау.

Микица Будимировић

Мастер студије, модул социјална политика, завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Тренутно на позицији в.д. директора Установе Дом за одрасла инвалидна лица Београд. Члан Управног одбора Савеза удружења Форум младих са инвалидитетом Србије. Петнаест година рада у цивилном сектору на пословима НВО менаџмента и управљања пројектима.

Контакт подаци


Седиште чланице - адреса:  Светозара Марковића 7, Крагујевац 34000

Имејл адреса:  office@fmikg.org

Вебсајт:  https://fmikg.org