Dom kulture Studentski grad započeo uklanjanje barijera

18.09.2020.

Na inicijativu direktora Doma kulture Studentski grad, Borisa Postovnika,održan je sastanak na kom su pored direktora i zaposlenih učestvovali Ljupka Mihajlovska, direktorka Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu i predsednica Upravnog odbora Saveza za pristupanost Srbije, Vidan Danković, konsultatnt za evropski koncept pristupačnosti i predsenik Udruženja za reviziju pristupačnosti, Ivana Bućko, predsenica Evropskog foruma tumača za znakovni jezik.

Razgovarali smo o tome koliko je važno da Dom kulture Studentski grad bude pristupačan osobama sa invaliditetom, kao i o tome na koji način bi trebalo organizovati inkluzivne programe. Nastavljamo dalju saradnju na uklanjanju barijera i obezbeđivanju uslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim programima.

Trenutno su Domu kulture Studentski grad započeti radovi na adaptaciji pristupačnog toaleta za osobe koje koriste kolica, a u planu su i brojne druge aktivnosti koje će doprineti većoj pristupačnosti ove ustanove, kao što su postavljanje taktilnih staza za slepe, rad na pristupačnom sajtu, ugradnja induktivne petlje za osobe koje koriste slušni aparat, obezbeđivanje prevoda na znakovni jezik i sve ostalo što doprinosi većoj uključenosti mladih sa invaliditetom.

predstavnici Saveza za pristupačnost sa direktorom Doma kulture formalno
predstavnici Saveza za pristupačnost sa direktorom Doma kulture neforalnou
studenti koji žive u Studentskom gradu na platou prodaju svoje rukotvorine
facebook
Povratak na listu vesti