Inkluzivno je kulturno

15.12.2021.

Savez za pristupačnost Srbije objavio je Indikatore za merenje stepena inkluzivnosti ustanova kulture i njihovih programa.

Publikacija je nastala u okviru projekta Inkluzivno je kulturno – Izrada indikatora za merenje inkluzivnosti ustanova kulture i njihovih programa, a uz podršku Ministartsva kulture i informisanja Republike Srbije. Indikatori su izrađeni po uzoru na indikatore sadržane u Strategiji inkluzije osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, s tim što su u potpunosti prilagođeni potrebama ustanova kulture.

Osim 12 indikatora, publikacija sadrži i analizu domaćeg i međunarodnog pravnog okvira, relevantnog za ravnopravnost osoba sa invaliditetom u oblasti kulture, kao i primere dobrih praksi iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Preuzmite publikaciju
na naslovnoj strani su tri bedža, crvene, narandžaste i zelene boje, poređani na skali koja meri stepen inkluzivnosti ustanova kulture. Crveni je iks u krugu, narandžasti je strelica na gore, zeleni je znak za čekiranje
facebook
Povratak na listu vesti