Удружење грађана Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина

Удружење грађана Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина – Златибор, основано је са циљем да побољша положај особа са инвалидитетом на територији општине Чајетина, укаже на потребе приступачности, не само за локално становништво, већ и за туристе којих има током целе године у великом броју.

Удружење настоји да својим активностима побољша квалитет живота особа са инвалидитетом, не само у смислу приступачности, већ и укључивања особа са инвалидитетом у културне, уметничке и спортске активности.

„Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина“ Златибор је невладино и непрофитно удружење грађана које се залаже за примену принципа једнакости и остварење циљева у области социјалне и здравствене заштите особа са инвалидитетом.

Удруживање у Савез за приступачност Србије


Свесни да ћемо удруживањем и заједничким снагама са сличним удружењима моћи боље да делујемо у овој области, приступили смо Савезу за приступачност Србије како бисмо заједничким искуствима радили на истом проблему и борили се за остварење истих циљева.

Удружење грађана „Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина“ Златибор један је од оснивача Савеза за приступачност Србије.

Делегати удружења Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина


Александар Радишић

Оснивач и председник Удружења. Дипломирани је професор физичког васпитања и параолимпијац. Носилац бројних пројеката којима је омогућена приступачност великом броју јавних простора и установа на територији општине Чајетина. Запослен у Туристичкој организацији Златибор. Члан је Управног одбора САПС-а.

Даниела Радишић

Дипломирани економиста у туризму. Запослена у Удружењу као секретар. Поседује вишегодишње искуство у писању пројеката и раду у Удружењу. Чланица је Надзорног одбора САПС-а

Владимир Ђурић

Рођен 1970. године у Франкфурту на Мајни, живи и ради у Новом Саду. Машински инжењер по образовању, са преко 20 година менаџерске каријере у осигурању за неколико иностраних компанија. Посланик у Народној скупштини у периоду јун 2016. - август 2020. године. Бавио се европским интеграцијама, изборима, пољопривредом и економским темама. Ожењен, отац двоје деце.

Контакт подаци


Седиште чланице - адреса: Ђурковац 189

Имејл адреса:   aradisic@gmail.com