Удружењe за ревизију приступачности

лого чине две црне хоризонталне и две црне вертикалне линије које у пресеку чине правоугаоник. Вертикалне линије се сужавају на врху ка унутра,  а задебљане су на доњим крајевима окренуте ка споља. Хоризонталне су задебљане према левој страни приближене врховима, а сужавају се ка десној страни и раширене према врховима

Удружењe за ревизију приступачности (УРП) је невладина организација, добровољна, нестраначка и непрофитна асоцијација физичких и правних лица, основана на неодређено време, ради остваривања циљева у области стварања услова за несметану примену Европског концепта приступачности и Дизајна за све у свим сферама живота и имплементацију Европског концепта приступачности и Дизајна за све у пракси.

Основани смо из потребе да ширу стручну и друштвену јавност упознамо са суштином примене стандарда приступачности, а то је стварање окружења које користи свим људима са тешкоћама у мобилности а не само особама са инвалидитетом. Од заговарачких иницијатива у процесу доношења политика, преко конкретних пројеката за унапређење приступачности до стручног надзора радова, представници УРП-а су до сада остварили тесну сарадњу са многобројним организацијама и мрежама цивилног друштва из Србије, Црне Горе и Федерације БиХ.

Удруживање у Савез за приступачност Србије


Удруживање у Савез за приступачност Србије видимо као јединствену прилику да разменом искустава и знања и заједничким радом допринесемо да наше окружење, производи и услуге буду приступачнији.

Делегати Удружења за ревизију приступачности


Видан Данковић

Видан Данковић је уредник портала Интерактивна Мапа приступачности од 2014. до данас. Практичар је Европског концепта приступачности и Дизајна за све од 2009. године. Члан је Савета Заштитника грађана. Интернет је давно престао да буде само игрица, придружи се.

Славица Јанковић

Славица Јанковић је економски техничар. Активисткиња да Ариље постане приступачније и још боље место за живот свих нас. Волонтерка је у Друштву за подршку особама са инвалидитетом 'Импулс' Ариље.

Контакт подаци


Седиште чланице - адреса: Заплањска 78/24, Београд

Имејл адреса:  vidan.dankovic@saps.org.rs

Вебсајт: www.mapapristupacnosti.rs/wordpress/

Kуповином наших производа подржавате рад удружења.

*Мапа је направљена да промовише приступачност и све што се на том пољу ради.*

*Један од основних предуслова за рад Интерактивне Мапе приступачности је да сајт буде приступачан за све. Уколико приметите проблем са приступачношћу, Молимо да нас ОДМАХ KОНТАKТИРАТЕ vidan.dankovic@mapapristupacnosti.rs или vidan.dankovic@saps.org.rs