Udruženje za reviziju pristupačnosti

logo čine dve crne horizontalne i dve crne vertikalne linije koje u preseku čine pravougaonik. Vertikalne linije se sužavaju na vrhu ka unutra,  a zadebljane su na donjim krajevima okrenute ka spolja. Horizontalne su zadebljane prema levoj strani približene vrhovima, a sužavaju se ka desnoj strani i raširene prema vrhovima

Udruženje za reviziju pristupačnosti (URP) je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti stvaranja uslova za nesmetanu primenu Evropskog koncepta pristupačnosti i Dizajna za sve u svim sferama života i implementaciju Evropskog koncepta pristupačnosti i Dizajna za sve u praksi.

Osnovani smo iz potrebe da širu stručnu i društvenu javnost upoznamo sa suštinom primene standarda pristupačnosti, a to je stvaranje okruženja koje koristi svim ljudima sa teškoćama u mobilnosti a ne samo osobama sa invaliditetom. Od zagovaračkih inicijativa u procesu donošenja politika, preko konkretnih projekata za unapređenje pristupačnosti do stručnog nadzora radova, predstavnici URP-a su do sada ostvarili tesnu saradnju sa mnogobrojnim organizacijama i mrežama civilnog društva iz Srbije, Crne Gore i Federacije BiH.

Udruživanje u Savez za pristupačnost Srbije


Udruživanje u Savez za pristupačnost Srbije vidimo kao jedinstvenu priliku da razmenom iskustava i znanja i zajedničkim radom doprinesemo da naše okruženje, proizvodi i usluge budu pristupačniji.

Delegati Udruženja za reviziju pristupačnosti


Vidan Danković

Vidan Danković je urednik portala Interaktivna Mapa pristupačnosti od 2014. do danas. Praktičar je Evropskog koncepta pristupačnosti i Dizajna za sve od 2009. godine. Član je Saveta Zaštitnika građana. Internet je davno prestao da bude samo igrica, pridruži se.

Slavica Janković

Slavica Janković je ekonomski tehničar. Aktivistkinja da Arilje postane pristupačnije i još bolje mesto za život svih nas. Volonterka je u Društvu za podršku osobama sa invaliditetom 'Impuls' Arilje.

Kontakt podaci


Sedište članice - adresa: Zaplanjska 78/24, Beograd

Imejl adresa:  vidan.dankovic@saps.org.rs

Vebsajt: www.mapapristupacnosti.rs/wordpress/

Kupovinom naših proizvoda podržavate rad udruženja.

*Mapa je napravljena da promoviše pristupačnost i sve što se na tom polju radi.*

*Jedan od osnovnih preduslova za rad Interaktivne Mape pristupačnosti je da sajt bude pristupačan za sve. Ukoliko primetite problem sa pristupačnošću, Molimo da nas ODMAH KONTAKTIRATE vidan.dankovic@mapapristupacnosti.rs ili vidan.dankovic@saps.org.rs