Хоће ли метро у Београду бити приступачан за све

29.11.2021.

Савез за приступачност Србије упутио je апел министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, председници Владе Републике Србије и градоначелнику Београда да се с посебном пажњом и на професионалан начин, а у складу са домаћим законодавством и међународним уговорима које је Република Србија потписала, посебно Kонвенцијом Уједињениx нација о правима особа са инвалидитетом, води рачуна о томе да Београдски метро, у целини и са свим предвиђеним линијама и станицама, буде приступачан свим корисницима градског превоза у Београду.

Много пута смо били сведоци изградње и реконструкције саобраћајница, раскрсница и улица за које се након извођења радова испостављало да их карактеришу бројне баријере и то не само тешко савладиве за особе са инвалидитетом, већ и за родитеље који возе своју децу у колицима и старије суграђане.

На порталу Јавних набавки објављен је Конкурс за дизајн - изгледа метро станица (1.фаза линије један) који је отворен до 14.12.2021. године. Овом приликом апелујемо да се дизајнерско решење мора ослањати на принципе универзалног дизајна и дизајна за све. Ово се односи и на сваку будућу набавку било којих возила за упутребу у јавном саобраћају и извођење других радова који за циљ имају унапређење саобраћајне инфраструктуре.

Напомењимо да је према ставу 3. члана 98. Закона о јавним набавкама предвиђено да техничке спецификације у случају уговора о јавној набавци добара или услуга подразумевају одређивање тражених карактеристика добара или услуга као што су ниво утицаја на животну средину и климатске промене, решења за све захтеве (укључујући доступност за особе са инвалидитетом). Јавна набавка плаћа се јавним новцем свих грађанки и грађана и због тога је неопходно да предмет набавке буде доступан свима без дискриминације

Већина светских и европских метропола пронашле су решења да метро станице буду приступачне особама са инвалидитетом и Србија не сме бити изузетак, нити цена изградње не сме бити изговор. Посебно треба имати у виду да приступачан метро за све значи да је број корисника већи, што повећава и економску исплативост инвестиције.

Љупка Михајловска у метроу у Барселони
facebook
Повратак на листу вести