Hoće li metro u Beogradu biti pristupačan za sve

29.11.2021.

Savez za pristupačnost Srbije uputio je apel ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, predsednici Vlade Republike Srbije i gradonačelniku Beograda da se s posebnom pažnjom i na profesionalan način, a u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima koje je Republika Srbija potpisala, posebno Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, vodi računa o tome da Beogradski metro, u celini i sa svim predviđenim linijama i stanicama, bude pristupačan svim korisnicima gradskog prevoza u Beogradu.

Mnogo puta smo bili svedoci izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, raskrsnica i ulica za koje se nakon izvođenja radova ispostavljalo da ih karakterišu brojne barijere i to ne samo teško savladive za osobe sa invaliditetom, već i za roditelje koji voze svoju decu u kolicima i starije sugrađane.

Na portalu Javnih nabavki objavljen je Konkurs za dizajn - izgleda metro stanica (1.faza linije jedan) koji je otvoren do 14.12.2021. godine. Ovom prilikom apelujemo da se dizajnersko rešenje mora oslanjati na principe univerzalnog dizajna i dizajna za sve. Ovo se odnosi i na svaku buduću nabavku bilo kojih vozila za uputrebu u javnom saobraćaju i izvođenje drugih radova koji za cilj imaju unapređenje saobraćajne infrastrukture.

Napomenjimo da je prema stavu 3. člana 98. Zakona o javnim nabavkama predviđeno da tehničke specifikacije u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga podrazumevaju određivanje traženih karakteristika dobara ili usluga kao što su nivo uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, rešenja za sve zahteve (uključujući dostupnost za osobe sa invaliditetom). Javna nabavka plaća se javnim novcem svih građanki i građana i zbog toga je neophodno da predmet nabavke bude dostupan svima bez diskriminacije

Većina svetskih i evropskih metropola pronašle su rešenja da metro stanice budu pristupačne osobama sa invaliditetom i Srbija ne sme biti izuzetak, niti cena izgradnje ne sme biti izgovor. Posebno treba imati u vidu da pristupačan metro za sve znači da je broj korisnika veći, što povećava i ekonomsku isplativost investicije.

Ljupka Mihajlovska u metrou u Barseloni
facebook
Povratak na listu vesti