Методологија за оцену приступачности угоститељских објеката и туристичких агенција

16.02.2022.

Експерткиње и експерти Савеза за приступачност Србије креирали су Општу методологију за процену приступачности угоститељских објеката и туристичких агенција.

Методологија представља сет фактичких питања кроз која се утврђује чињенично стање у погледу приступачности сваког објекта појединачно. Питања су конципирана тако да обухватају анализу физичке приступачности сваке просторије и објекта у целини, као и услуга и садржаја који се у њему пружају. Ради ефикасније примене, садржи додатна појашњења за сваки сегмент процене, као и препоруке на шта треба обратити пажњу и који део стандарда, који регулишу област приступачности, би се могао унапредити.

Целокупна методологија ослања се на важеће домаће правне прописе у области приступачности, туризма и угоститељства, а осврће се и на међународне стандарде и препоруке. Kорисна је пре свега угоститељима како би успешно и на једноставан начин оценили приступачност својих објеката и услуга које се у њима прижају. Додатна вредност је та што садржи бројне информације о искуствима особа са инвалидитетом у погледу примене одређених решења. Овај документ је алат помоћу ког сваки угоститељски објекат за смештај, исхрану и пиће или туристичка агенцију могу унапредити приступачност.

Методологија је настала у оквиру пројекта “Приступачан Златибор за све” који спроводи удружење Инклузија особа са инвалидитетом - Златибор, а који је добио подршку пројекта „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ”, који је подржала Влада Швајцарске, а који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе

Преузмите публикацију
приступачан тоалет у лобију хотела
facebook
Повратак на листу вести