Centar za posebno sposobne

logo-udruzenja

Udruženje „Centar za posebno sposobne” u fokusu svog rada ima probleme i potrebe mladih sa invaliditetom. Naša misija je unapređenje položaja i kvaliteta života mladih sa invaliditetom. Pre svega, kroz socijalni aspekt, psihološku podršku i kreiranje pristupačnog okruženja.

Zalažemo se za to da istaknemo i podržimo kapacitete i mogućnosti mladih sa invaliditetom i da skrenemo pažnju na pozitivne aspeke njihovog ravnopravnog učešća u društvu.

Verujemo da u svakoj individui postoji kapacitet da minus pretvori u plus i da se socijalna jednakost postiže kroz propagiranje mogućnosti i šansi, koje smo kao društvo spremni da pružimo.

Udruživanje u Savez za pristupačnost Srbije


Kao organizacija koja se bavi društvenom inkluzijom prepoznajemo da je nepristupačnost objekata, informacija i komunikacija, proizvoda i usluga jedan od ključnih izazova koji onemogućava osobama s invaliditetom da ostvare društvenu uključenost pod ravnopravnim uslovima. Udružujemo se u Savez kako bismo grupisali resurse i usmerili sav kapital i potencijal ka unapređenju pristupačnosti.

Delegati Centra za posebno sposobne


Nevena Tarlanović

se bavi digitalnim marketingom u oblasti prodaje kao i rganizacijom događaja i manifestacija u oblasti kulture i umetnosti. Aktivistkinja je u oblasti ljudskih prava sa fokusom na osobe sa invaliditetom. Autorka je mnogih članaka na temu socijalne politike i položaja osoba sa invaliditteom.

Ljupka Mihajlovska

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima više od petnaest godina iskustva u radu na polju ljudskih prava i društvene inkluzije. Bila je direktorka Udruženja studenata sa hendikepom, a trenutno je direktorka Centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu. Ima veliko iskustvo u procesu procene dodatne podrške osobama iz osetljivih društvenih grupa, kreiranju i pružanju individualne podrške. Napisala je i realizovala brojne projekte u oblasti ljudskih prava i visokog obrazovanja. Bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini republike Srbije u periodu od 2016. do 2020. godine i predsednica Radne grupe Vlade Republike Srbije koja se bavila pitanjima pristupačnosti. Predsednica je Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije i lice ovlašćeno za zastupanje.

Žerom Sid

je rođen i odrastao u Francuskoj. Diplomirao je ekonomiju jugoistočne Evrope. Živeo je u zemljama Balkana tokom proteklih 10 godina. Trenutno živi i radi u Srbiji. Bavi se fotografijom i aktivan je u nevladinom sektoruna polju ljudskih prava.

Kontakt podaci


Sedište članice - adresa:  Diljska 18, Beograd, Srbija

Imejl adresa:  info@posebnosposobni.org.rs

Vebsajt:  https://posebnosposobni.org.rs/