Zlatibor

Volonteri udruženja Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor analizirali su pristupačnost ugostiteljskih objekata za smeštaj i ishranu i turističkih agencija na Zlatiboru. U tabelama možete pronaći tačne podatke, sa unetim merama, o pristupačnosti. Ocena nije rađena tako da podaci budu predstavljeni kao “pristupačno” ili “nije pristupačno”, jer je jasno da će nekada nekom nešto biti pristupačno iako nije po standardima. Mi se zalažemo za to da sve bude dizajnirano i izgrađeno prema standardima koji regulišu pristupačnost, ali dok se to ne desi, prikupili smo činjenične podatke kako bi osoba sa invaliditetom mogla sama da, u odnosu na svoj način funkcionisanja, odredi da li može da funkcioniše u objektu ili ne. Ocena je rađena prema Opštoj metodologiji za procenu pristupačnosti ugostiteljskih objekata i turističkih agencija.

Online prikaz tačnih i ažuriranih podataka o pristupačnosti Zlatibora

Podaci o pristupačnosti ugostiteljskih objekata za smeštaj Podaci o pristupačnosti ugostiteljskih objekata za ishranu i piće Podaci o pristupačnosti turističkih agencija