Turizam za sve

07.04.2022.

Sa zadovoljstvom promovišemo Smernince za pružanje pristupačnih usluga u turizmu koje je publikovala članica Saveza za pristupačnost Srbije, udruženje Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor.

Smernice su nastale nakon obilaska više od 100 objekata na Zlatiboru, među kojima su bili ugostiteljski objekti za smeštaj, ishranu i piće i turističke agencije. Tokom obilaska vršena je procena pristupačnosti tih objekata, a smernice su rađene na osnovu dobijenih rezultata i drirektnog razgovora sa ugostiteljima.

Smernice sadrže korisne savete za pružanje pristupačnih usluga u turizmu sa sve zaposlene, a pre svega za menadžment i ljude koji su u neposrednom kontaktu sa turistima, a što je najvažnje korisne su za sve turističke destinacije i ugostiteljske objekte.

Smernice su nastala je u okviru projekta “Pristupačan Zlatibor za sve” koji je dobio podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji je podržala Vlada Švajcarske, a koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Preuzmite publikaciju
članovi upravnog odbora sapsa na zlatiboru
facebook
Povratak na listu vesti